Forskartrio prisas för djurfria metoder

Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök går 2014 till Christel Bergström, Maria Karlgren och Pär Matsson vid Uppsala universitet för sitt arbete med att utveckla djurfria metoder vid läkemedelsutveckling.

Prisceremonin äger rum under Forska Utan Djurförsöks seminarium på Digital Health Days på Stockholmsmässan 25 augusti.

Forskargruppen har via cellbaserade och datorbaserade modeller bland annat studerat hur läkemedel tas upp i tarm, hur de passerar över till hjärna, vilka biverkningar de kan ge och om det finns risk för interaktion med andra läkemedel. På så sätt kan man på ett tidigt stadium i läkemedelsutvecklingen sortera bort substanser som inte håller måttet: till exempel om de inte når målcellerna eller inte bryts ned tillräckligt i levern.

– Vi kan tidigt identifiera risk eller nytta och därmed designa nya läkemedel som har den bästa möjliga profilen i kroppen, säger Christel Bergström, docent vid institutionen för farmaci vid Uppsala universitet.

”Pristagarna är framtidsorienterade och nytänkande i sitt arbete och drar sig inte för att visa på djurmodellernas svagheter” finns att läsa i motiveringen. Och för Christel Bergström har det alltid varit av stor vikt att komma så långt som möjligt utan djurförsök.
– Det finns ingen anledning att göra djurförsök för sakens skull. Djur skiljer sig från människor och ett resultat från en djurmodell är inte översättningsbart till vad vi kan förvänta oss att se i människa. Metoderna vi har utvecklat är framför allt ett verktyg som används innan djurmodeller, för att inte göra onödiga försök.

Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök delas ut varje eller vartannat år till en forskare/forskargrupp som gjort stora insatser för att ersätta eller begränsa djurförsöken. Priset delas ut av Forska Utan Djurförsök i samarbete med syster-organisationerna Alternativfondet i Danmark och Juliana von Wendts Stiftelse i Finland. Prissumman är 60 000 kr.
– Dagens läkemedelsutveckling är i hög grad beroende av djurförsök. Årets pristagare har genom att utveckla lovande djurfria modeller bidragit till att utvecklingen av framtidens läkemedel i större utsträckning kan ske utan användning av djur, säger Cecilia Clemedson, ordförande Forska Utan Djurförsök.

Förhoppningen framöver är att ta kunskaperna till nästa nivå – från att ha byggt ”lego”, som Christel Bergström beskriver det, med ett antal olika proteiner försöker de nu bygga samman bitarna till en plattform mellan olika organ för att bättre förstå distributionen av läkemedelssubstanser i kroppen. Att de nu får Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök sporrar forskargruppen till fortsatt teamwork:
– Det är fantastiskt roligt att vi fått det här erkännandet från Forska Utan Djurförsök, vi blev alla tagna på sängen och mycket glada. Vi tycker så klart själva att det här är viktiga och intressanta resultat, och att det också ses av någon annan är mycket motiverande, säger Christel Bergström.
Plats: Digital Health Days, Stockholmsmässan
När: 25 augusti 2014, kl 14.15
Presskontakt: Rodrigo Garay, generalsekreterare Forska Utan Djurförsök
Telefon: 070-6319307 E-post: rodrigo@forskautandjurforsok.se

Läs mer om priset och motiveringen här >>
Mer om Forska Utan Djurförsöks seminarium på Digital Health Days här »