Forska Utan Djurförsök utlyser forskningsanslag

Forska Utan Djurförsök stödjer vetenskaplig forskning för att ersätta och minska djurförsök, särskilt plågsamma djurförsök.

Utlysningen av forskningsanslag inför 2021 öppnar 1 maj och stänger den 30 juni kl 16. Beslut meddelas under december 2021.

Forska Utan Djurförsök stödjer forskning inom alla områden där djurförsök sker idag. Vi ser gärna ansökningar som kännetecknas av nytänkande för att hitta möjligheter att ersätta eller på andra sätt göra djurförsök onödiga. Detta gäller inte bara genom in vitro-modeller utan även genom t.ex. epidemiologiska studier, klinisk forskning, systembiologi och beräkningsmodeller. Ansökningar som avser analys av befintliga patientdata och annan kunskap inhämtad från människa och ansökningar med fokus på biomarkörer och biomekanismer är välkomna. Vi vill också stödja projekt som syftar till att utveckla produkter och/eller metoder som kan ersätta produkter från djur i t.ex. cellodling.

Genom forskningsanslag bidrar vi till viktig biomedicinsk forskning och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, samtidigt som djurförsök ersätts. Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål och möjligheter att ersätta djurförsök, dels till projektets vetenskapliga kvalitet. Valideringsplaner och möjligheter att sprida metoden utanför forskarens egna laboratorium, är andra aspekter som bedöms.

Utlysningen finns här här >>
Ansökningsformulär går att nå från utlysningsdatumet på Forska Utan Djurförsöks webportal för ansökningar, här: Webbportal för ansökan