Forska Utan Djurförsök kommenterar regeringens forskningsproposition

Regeringens forskningsproposition saknar nya satsningar på att ersätta djurförsök. När regeringen tidigare i höstas presenterade sitt budgetförslag så ingick 15 miljoner kronor per år till Sveriges 3R-center, ett kunskapscenter för frågor som rör att minska och ersätta djurförsök samt minska lidandet när djur fortfarande används (de 3R:ens princip, utifrån de engelska begreppen för samma sak: Replace, refine, reduce). Bra, tyckte Forska Utan Djurförsök då. Men det skavde att budgeten inte innehöll ökade anslag till forskning för att utveckla nya metoder som kan ersätta djurförsök. Att genom 3R-centret öka kommunikation och samarbete är bra, men måste ju kompletteras med ökad forskning för att få fram nya djurförsöksfria metoder. De forskare som utvecklar de nya metoderna har ofta svårt att få pengar till sådana projekt.

Forska Utan Djurförsök har gång på gång påpekat att de fjuttiga 13 miljoner som staten delar ut till 3R-forskning via Vetenskapsrådet, VR, har legat på samma nivå sedan 2009, trots att antalet ansökningar ökar. Fortfarande beviljas anslag bara till 6 projekt per år, och beloppen till varje projekt” är lägre än de genomsnittliga anslagen som VR delar ut till andra projekt inom området ”medicin och hälsa”. Varför är det så? Tycker inte regeringen att det är viktigt att djurförsök ersätts?

Jo, det tycker regeringen faktiskt. ”Det är angeläget att alternativa metoder till djurförsök utvecklas”  och ”Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder, vilket kan bidra till såväl nya jobb som nya företag. Efterfrågan på snabbare, billigare och säkrare testmetoder är stor. Med alternativa metoder, exempelvis genom material som liknar mänsklig vävnad, digitala metoder och ”organ-på-chip” kan såväl kostnaderna som tiderna för forskningen reduceras. Forskning inom detta område är viktig bl.a. för läkemedelsindustrin, men djurförsök används även i exempelvis materialforskning och forskning om kemikalier.” Så skriver regeringen i sitt förslag till prioriteringar och finansiering av forskning för de kommande 4 åren, den så kallade forskningspropositionen, som presenterades den 17 december.

Fantastiskt bra, eller hur? Äntligen kommer de efterlängtade satsningarna som så väl behövs – eller? Nja, det dessvärre inte som om det blir mer än ord. För därefter räknar regeringen upp de satsningar som redan görs: 13 miljoner till forskning via Vetenskapsrådet, högst 2 miljoner kronor per år till laboratorier som deltar i EU-samordnade utvärderingar av nya metoder och 15 miljoner till 3R-centret. Regeringen menar att med ”dessa satsningar arbetar Sverige med fortsatt utveckling av alternativa metoder till djurförsök i enlighet med den inriktning som anges i direktiv 2010/63/EU (skäl 10) om att direktivet är ett viktigt steg mot att uppnå det slutliga målet att ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt att göra det.”

Att djurförsöksfria metoder nämns i så positiva ordalag i en forskningsproposition är viktigt och bra. Det är en viktig signal till aktörer i forskningsvärlden. Men att inga nya forskningspengar tillförs, utan att de otillräckliga forskningssatsningarna ligger kvar på samma nivåer som de senaste 12 åren, kan inte ses annat än som en besvikelse. Nu hoppas vi att riksdagen, som ska rösta om förslaget, inte nöjer sig med bara ord, utan väljer att satsa mer forskningspengar för att ersätta djurförsök. Och att regeringen tar tillfället i akt vid årsskiftet att ta upp målet att ersätta djurförsök i sina instruktioner till berörda myndigheter inför det kommande året. Det gäller inte bara de forskningsfinansierande myndigheterna utan även t.ex. universitet.