EU storsatsar på djurfria kemikalietester

Framtidens kemikalietester ska ske utan djurförsök. Signalen är tydlig när EU-kommissionen nu satsar 30 miljoner Euro, ca 280 miljoner kr, för att utveckla system baserade på celltester och datormodeller för riskbedömning av kemikalier. Projektet, EU-ToxRisk, är internationellt och ska pågå i sex år. Sammanlagt är 39 universitet, företag, myndigheter och organisationer från Europa och USA involverade i projektet. Svenska Swetox får 13 miljoner för att delta i projektet. Swetox är ett konsortium för toxikologiska vetenskaper med elva ingående svenska universitet. Forskningen inom EU-ToxRisk kommer att ske vid Swetox nav i Södertälje, där Karolinska Institutet har sin enhet för toxikologiska vetenskaper, samt vid Stockholms universitet och Linköpings universitet.

EU-ToxRisk beskrivs som ett europeiskt flaggskepp för djurfri riskbedömning av kemikalier. I projektet integreras framsteg inom cellbiologi, omics-teknologi, systembiologi och beräkningsmodeller för att definiera de komplexa kedjor av händelser som gör att en kemikalier ger olika negativa effekter på hälsan. Utifrån denna kunskap ska bättre testmetoder utvecklas och utvärderas, baserad på mekanistisk kunskap om vad som händer vid när vi exponeras för kemikalier. De nya testmetoderna ska sedan införas i olika riskbedömningsstrategier och regulatoriska regelverk.

Det slutliga målet är att snabbt och effektivt kunna riskbedöma betydligt många fler kemikalier än vad som sker idag, och att få fram mer relevant information om riskerna med olika kemikalier och blandningar jämfört med vad man kan få från djurtester.

 

Mer information hittar du här:

EU ToxRisk hemsida

Swetox hemsida