EU-parlamentet ryter ifrån – viktigt beslut för djurförsöksfri forskning och EU:s cirka 10 miljoner försöksdjur

Den 15 september antog EU-parlamentet en resolution, där de uppmanar EU-kommissionen att ta fram en övergripande handlingsplan för att fasa ut användningen av djur i djurförsök. Handlingsplanen ska innehålla milstolpar och mål, för att snabba på att ersätta djurförsök med andra metoder som svarar bättre på hur människor fungerar.

-En klar majoritet i EU-parlamentet har nu röstat för att EU-kommissionen ska ta fram en plan för hur djurförsök ska fasas ut. Redan för 11 år sedan ställde sig EU:s alla medlemsländer bakom målsättningen att djurförsöken ska upphöra när det är vetenskapligt möjligt. Då var det genom EU:s försöksdjursdirektiv. Men det har aldrig tagits fram en plan för hur det ska gå till. EU-parlamentets beslut sänder nu en stark signal till forskare och företag som redan är långt fram med djurfria metoder, att de är på rätt spår, säger Monica Björklund, generalsekreterare Stiftelsen Forska Utan Djurförsök.

EU-parlamentet var tydliga med att handlingsplanen ska genomföras på hög nivå “a high-level-interservice taskforce” och involvera alla EU-kommissionens Generaldirektorat och EU-organ. Detta för att verkligen kunna jobba tillsammans med EU:s medlemsländer och andra viktiga aktörer för att få till en förändring. EU-parlamentet tog också upp behovet av särskild finansiering och utbildning i icke-djurbaserade metoder i alla EU:s forsknings- och innovationsinitiativ.

-Nu gäller det också att politikerna i Sverige satsar på forskningen kring djurförsöksfria metoder. Det behövs konkreta strategier, finansiering och attitydförändring. Framtidsinriktade forskare som bland andra Stiftelsen Forska Utan Djurförsök stödjer visar redan vägen, säger Monica Björklund, generalsekreterare Forska Utan Djurförsök.

Kontaktuppgifter:

Monica Björklund
Generalsekreterare Forska Utan Djurförsök
monica@forskautandjurforsok.se