Djurfria metoder i lungforskning

Forskning om sjukdomar i lungor och luftvägar är högaktuellt i dessa corona-tider.

Nu har EU:s center för alternativ till djurförsök, Eurl ECVAM, tagit fram en rapport där de listar närmare 300 djurförsöksfria modeller för forskning om lung- och luftvägssjukdomar. Tanken är att rapporten ska underlätta för forskare som gör djurförsök att hitta möjligheter att hitta nya metoder som kan ersätta deras djurförsök.

Det handlar om avancerade cellmodeller och även beräkningsmodeller i dator. Som särskilt lovande och fysiologiskt relevanta – det vill säga efterliknar funktion i riktiga, mänskliga lungor – listas precis den typen av cellmodeller som Forska Utan Djurförsök gett anslag till under senare år. Bland annat tredimensionella ”miniorgan” (”organoider”) av odlade mänskliga celler från lungor och luftvägar och ”lunga-på-chip”-modeller, där miniorganen odlas i brunnar på en platta som kan förses med elektroniska sensorer för att kontrollera vad som händer i cellerna. Plattorna, chipen, har också kanaler som kan fyllas med vätska för att efterlikna det flöde som cellerna lever i i kroppen.

Projektet att inventera metoder påbörjades innan corona-pandemin och täcker modeller för många olika lungsjukdomar. I rapporten hänvisas till en artikel skriven av en av våra anslagstagares forskargrupper, en grupp på Karolinska institutet som leds av Lena Palmberg. Palmberg forskargrupp får just nu anslag från Forskar Utan Djurförsök för att studera bakomliggande mekanismer vid lungsjukdomarna kol och bronkit och om hur exponering av luftföroreningar påverkar luftvägar och lungor både hos friska och sjuka människor. Forskargruppens lungmodeller består av nyisolerade mänskliga celler från operationer.

Läs om Eurl ECVAM:s rapport här>>
Mer om organ-på-chip i en artikel från LifeScience Sweden  där en annan av våra anslagstagaren, Anna Herland, berättar om ett banbrytande internationellt projekt här>>