Djurfria allergitester äntligen godkända

Två provrörstester för att undersöka om ett ämne orsakar allergier har godkänts internationellt. Det innebär att det nu finns alternativ till djurtesterna på marsvin och möss! Eftersom EUs kemikalielagstiftning kräver att kemiindustrin senast 2018 ska registrera allergitestdata för någonstans mellan 25 000 och 50 000 kemikalier är detta mycket välkomna nyheter.

De nya metoderna förväntas inte helt kunna ersätta djurtesterna – det krävs kompletterande metoder som är på gång (bl.a. i projekt som fått forskningsstöd från Forska Utan Djurförsök)! Detta kan dock innebära en kraftig minskning av antalet kemikalier som djurtestas. Och med tanke på att 15-40 djur används för varje kemikalie som djurtestas idag, är det mycket goda nyheter. 

Ett av testerna som godkänts innebär tester på celler och det andra är en kemisk testmetod där allergirisken baseras på ämnets förmåga att binda till protein. De har godkänts av det internationella samarbetsorganet OECD.