Centret för alternativ till djurförsök startar 2016

Ett nationellt center för 3R-frågor kommer att inrättas 2016, med placering vid Jordbruksverket. Beskedet kom i ett pressmeddelande från myndigheten, där det även klargörs att Jordbruksverkets vision är att alla djurförsök i Sverige ska hanteras enligt 3R-principen, som står för att minska (reduce) förfina (refine) och ersätta (replace) djurförsök.

Centret ska utgöra verkställande organ för Jordbruksverkets Nationella Kommitté för djurförsöksfrågor, ett rådgivande organ där Forska Utan Djurförsök är representerade.

Jordbruksverket har i uppdrag att utreda och senast i december rapportera till regeringen hur det nya centret ska utformas och vilka arbetsuppgifter det ska ha. Vare sig regeringen eller riksdagen har hittills varit villiga att ge extra anslag till 3R-centret, utan anser att det ska rymmas inom ramen för Jordbruksverkets nuvarande budget. Forska Utan Djurförsök befarar att detta innebär att centret inte kommer att få de resurser som behövs för att bli det kraftfulla verktyg som behövs för att minska och ersätta djurförsöken.

Mer om djurförsökslagstiftningen här »

Mer om hur Forska Utan Djurförsök arbetar med politisk påverkan här »