Beviljade forskningsanslag 2023, Forska Utan Djurförsök

Beviljade forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök 2023

Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks viktigaste uppgift är att stödja forskning som kan ersätta djurförsök, och det har vi gjort årligen i över 50 år!

Vi är stolta över att nu, under 2023, dela ut totalt 4,85 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt. Forskningen sker på några av Sveriges främsta universitet, såsom Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola. Fem av projekten som får anslag har dessutom beviljats flerårsanslag som sträcker sig fram till och med 2024 respektive 2025.

Forskarna som får anslag bedriver viktig forskning om bland annat smittsamma sjukdomar, Alzheimers och cancer. Målet är att uppnå viktiga forskningsframsteg för att behandla svåra sjukdomar, samtidigt som nya tekniker utvecklas för att ersätta försök på djur. Andra forskningsprojekt ersätter djurförsök inom läkemedelsutveckling och för att bedöma hur farliga kemikalier är.

Metoderna som ersätter djurförsök är bland annat avancerade cellmodeller, matematiska beräkningsmodeller i dator och att använda existerande patientdata.

Här är projekten som får anslag 2023

Tomas Bergström, Göteborgs universitet
”Utveckling av läkemedel mot luftvägsvirus utan djurförsök”

Matteo Bruschettini, Cochrane Sweden (Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet)
”Skillnader i resultatdata mellan djurförsök och kliniska studier i neonatologi”

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, anslag 2023, 2024 och 2025
”Studier av astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom med hjälp av humana cellkultur-modeller”

Anna Falk, Karolinska Institutet, anslag 2023, 2024 och 2025
”Organoider som värd och semi-in-vivo modeller av den humana hjärnan för att ersätta djurförsök”

Marianne Jansson, Lunds universitet, anslag 2022, 2023 och 2024
”Ny djurfri lymfoid infektionsmodell; svaret på varför HIV-2 är mindre aggressivt och hämmar HIV-1?”

Per Malmberg, Chalmers tekniska högskola
”Kemisk avbildning för hudpermeationsstudier – en metod för att ersätta djurförsök”

Ivan Nalvarte, Karolinska Institutet
”En ny modell att studera Alzheimers sjukdom i mänskliga minihjärnor”

Niloofar Nikaein, Örebro universitet
”Systembiologi för sepsisinducerad immunsuppression”

Mats Nilsson, Stockholms universitet, anslag 2022, 2023 och 2024
”Utformningen av en glioblastom organoid-on-a-chip för läkemedelsutveckling”

Elin Nyman, Linköpings universitet, anslag 2023, 2024 och 2025
”Datormodeller för inflammation som minskar behovet av djurförsök”

Penny Nymark, Karolinska Institutet
”Mot riskbedömning utan djurförsök: Utveckling av Adverse Outcome Pathways för lungcancer”

Ausra Peciulyte, RISE Research Institutes of Sweden
”Validering av en in vitro-metod för att ersätta djurförsök i studier av hormonstörande ämnen”

Nicolas Pillon, Karolinska Institutet
”Jämförande profilering in silico av skelettmuskelns immunometabola svar”

Alexandra Stubelius, Chalmers tekniska högskola
”En in vitro plattform för att utvärdera nanomedicin”

Jane Synnergren, Högskolan i Skövde
”Minska behovet av djurmodeller genom avancerad 3D in vitro sjukdomsmodell av hjärthypertrofi”

Erica Zeglio, Stockholms universitet
”Elektrofysiologiska verktyg för tillgänglig, djurfri proarytmisäkerhetsscreening”

Lena Öhman, Göteborgs Universitet
”Tarmorganoider för studier av tarmsjukdom och läkemedelsmekanismer”