Avancerade datormodeller ersätter djurförsök

Pressmeddelande: Snabbare, billigare och mer träffsäkert än dagens försök på djur. Det är vad som väntar forskningen när avancerade datormodeller och hälsa kombineras. Och bäst av allt: tekniken är redan här.

Djurförsök har länge ifrågasatts av etiska skäl, men också för att de är ineffektiva, osäkra och kostsamma. Men nu finns metoder som kan komma att revolutionera sättet att bedriva forskning på. Under Digital Health Days, som äger rum 25 augusti vid Stockholmsmässan, arrangerar stiftelsen Forska Utan Djurförsök ett seminarium om de senaste framstegen med in silico-metoder, där datorbaserade och cellbaserade modeller används istället för djurmodeller.

Johan Hoffman, professor i numerisk analys på KTH, kommer att berätta om sin forskning där han använder matematik och datorer för att bygga datormodeller av människokroppen, till exempel en virtuell kopia av hjärtat. Idén är att kunna undersöka sjukdomsförlopp och testa kirurgiska ingrepp i datormodellerna som inte går att göra direkt på patienter.
– Det kommer att kunna användas som beslutsstöd i vården, ungefär som röntgen eller ultraljud, säger Johan Hoffman som inom tre år räknar med att en metod för bättre riskbedömning av blodproppar i hjärtat används kliniskt.

Christel Bergström, docent i galenisk farmaci vid Uppsala universitet, berättar om sin forskargrupps arbete med provrörsmodeller för att kunna förutsäga hur läkemedel rör sig i kroppen – utan att använda djurförsök. Genom cellbaserade modeller och datorbaserade verktyg kan bland annat biverkningsprofiler och läkemedelsinteraktioner identifieras.
– Vår förhoppning är att man genom de verktyg vi har tagit fram kan göra en mer rationell bedömning från början: att välja de substanser som kommer att fungera bäst i människa senare, innan man går vidare och gör djurförsök, säger Christel Bergström.

Så hur nära är framtiden och den digitala kroppen? Kan vi lite på att in silico-modeller är lika bra som djurmodeller? Det och andra frågor kommer Mattias Öberg, riskbedömningsspecialist på Swetox, att besvara. Anton Albiin från organisationen Dataspelsbranschen kommer också och berättar om vilka framtidsmöjligheter de ser inom digital hälsa. Moderator genom seminariet är Forska Utan Djurförsöks generalsekreterare, Rodrigo Garay. Han vill framhålla att den digitala kroppen redan är här.
– Tekniken finns, framtiden är här. Men vi måste säkerställa att den här typen av alternativ går hela vägen och kommersialiseras. Vi har bestämt oss för att stödja framtidens forskning och samla in tio miljoner kronor till 2016. Den som vill vara med och forma framtidens forskning kan kontakta mig för en förutsättningslös diskussion, säger Rodrigo Garay.

Plats: Digital Health Days, Stockholmsmässan
När: 25 augusti 2014, kl 14.30-15.30
Deltagare: Johan Hoffman, Christel Bergström, Mattias Öberg och Anton Albiin
Moderator: Rodrigo Garay
Presskontakt: Rodrigo Garay, generalsekreterare Forska Utan Djurförsök
Telefon: 070-6319307 E-post: rodrigo@forskautandjurforsok.se

Se även vårt pressmeddelande om utdelningen av Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök, som sker i anslutning till seminariet. Se pressmeddelandet här »

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök stödjer forskning som leder till att djurförsök kan ersättas. Vi gör detta för människors och djurs bästa. Vi fyller 50 år 2014 och vi firar genom göra en stor satsning på att stödja forskning där avancerade datormodeller kan användas för simulering av organ samt biologiska processer i, bland annat, läkemedelsutveckling. Vi anser att vi kan vara med och bidra till att skapa den digitala kroppen och därmed möjliggöra en forskning som är snabbare, billigare samt träffsäkrare än dagens djurförsök. Sverige och Norden är väl positionerade för att kunna bli ledande inom forskning som berör datormodeller inom hälsoområdet.