Forskarnyheter


Uppskattade forskarföreläsningar

Forskare som fått anslag från Forska Utan Djurförsök och som utvecklar nya metoder som kan ersätta djurförsök, har presenterat sitt arbete vid mycket uppskattade föreläsningar under hösten. Det har...

Läs mer »