Produkter som INTE djurtestats

Sedan 2013 är det förbjudet att sälja djurtestad kosmetika inom EU. I begreppet ”kosmetika” inkluderas även hygienprodukter som tvål och produkter för rengöring och vård av bl.a. hud, hår och tänder, rakprodukter, produkter för barn, solskydd och parfymer – inga av dessa produktgrupper får alltså säljas inom EU om de djurtestats eller om råvarorna djurtestats.

Men EU:s förbud har undantag. Om djurtester krävs på grund av annan lagstiftning, som till exempel EU:s kemikalielagstiftning REACH eller lagstiftning i andra länder utanför EU, så får produkterna ändå säljas inom EU. Det finns till exempel flera företag som säljer sina produkter i Sverige och EU som även säljer produkterna i Kina, ett land som fram till maj 2021 krävde djurtester av produkterna, men som nu tillåter undantag från djurtester för den flesta produkttyper.

Som konsument är det därför fortfarande svårt att veta vilka produkter/företag som garanterat är fria från från alla djurtester, även om EU:s förbud innebär att djurtesterna minskat kraftigt och de flesta företag undviker djurtester.

För den som vill vara helt säker på att inga djurtester utförts finns konsumentguider där kriterierna för godkännande tagits fram av en internationell koalition av djurskyddsorganisationer. Dessa listor över icke djurtestade produkter innehåller kosmetika och hygienprodukter, men även produktgrupper som inte omfattas av några djurtestförbud såsom rengöringsprodukter, disk- och tvättmedel.

Du hittar en europeisk guide, som tas fram av en organisation baserad i England, här:
www.crueltyfreeinternational.org/leapingbunny En motsvarande lista från Nordamerika (USA och Kanada) www.leapingbunny.org/shopping-guide. Alla märken som är certifierade har möjlighet att använda sig av logotypen Leaping Bunny

Varumärkena i båda listorna uppfyller kriterierna enligt de standarder som tagits fram av djurskyddsorganisationerna. Läs mer om detta här >> Företagen kontrolleras och certifieras och måste varje år inkomma med en ny försäkran om att de uppfyller kraven. Detta för att försäkra att inga djurtester sker vare sig hos företaget som tillverkar produkterna eller hos företagen som levererar råvaror.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023