Produkter som INTE djurtestats

Sedan 2013 är det förbjudet att sälja djurtestad kosmetika inom EU. Men EU:s förbud har undantag. Om djurtester krävs på grund av annan lagstiftning, som till exempel EU:s kemikalielagstiftning REACH eller lagstiftning i andra länder utanför EU, så får produkterna ändå säljas inom EU. Det finns till exempel flera företag som säljer sina produkter i Sverige och EU som även säljer produkterna i Kina, ett land som fram till maj 2021 krävde djurtester av produkterna, men som nu tillåter undantag från djurtester för den flesta produkttyper.

Om man vill vara säker på att inga djurtester utförts så ska man köpa produkterna i konsumentguiden ”Icke djurtestat”. Guiden innehåller kosmetika, hygienprodukter, rengöringsprodukter, disk- och tvättmedel samt andra produkter som är kontrollerade och certifierade. Kontrollen av företagen i guiden görs av en internationell koalition av djurskyddsorganisationer och i Sverige är det Djurens Rätt som certifierar företag. Alla märken som är certifierade har möjlighet att använda sig av logotypen Leaping Bunny. Leaping Bunny är framtagen gemensamt av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa och Nordamerika och används i 24 länder.

Varumärkena i guiden ”Icke djurtestat” uppfyller kriterierna i den internationella standarden ”Humane Cosmetics Standard” samt ”Humane Household Product Standard” och genomgår var tredje år en revision för att kontrollera att de fortfarande uppfyller kraven.

Här hittar du guiden ”Icke djurtestat” samt mer information om Leaping Bunny. På den internationella sidan www.gocrueltyfree.org finns fler godkända märken som säljs utomlands.

Senast uppdaterad: 24 maj 2021