Kosttillskott, naturläkemedel och homeopati

Djurtester kan förekomma

Vi får ofta frågor om kosttillskott, naturläkemedel och homeopatiska medel från konsumenter som undrar om dessa produkter är djurtestade. Tyvärr kan vi inte ge information om enskilda produkter eller företag. Denna typ av produkter befinner sig i en gråzon när det gäller djurtester. Oftast krävs inte djurtester, men försök på djur kan ändå förekomma.

Reglerna varierar beroende på om produkten är ett kosttillskott, homeopatiska preparat, naturläkemedel eller växtbaserat läkemedel.  Om en produkt utges för att ha en (medicinsk) effekt så klassas produkten som läkemedel. Alla naturläkemedel, växtbaserade naturläkemedel och homeopatiska medel är därför läkemedel.

För alla dessa typer av produkter kan förekomma dels att företaget självt djurtestar för att visa effekter. Det kan också förekomma att produkterna djurtestas inom ramen olika forskningsprojekt för att undersöka effekterna, utan att företaget som tillverkar dem är involverad i djurtesterna.

Information om vilka djurtester som gjorts för olika produkter är inte offentliga uppgifter, så det går inte att på ett enkelt sätt ta reda på vilka produkter som är djurtestade och vilka som inte är det. Forska Utan Djurförsök har inte tillgång till sådan information. Det bästa är att fråga företaget, men tyvärr går det inte alltid fullt ut att lita på företag som säger att djurtester inte förekommer.

Kosttillskott

Till gruppen kosttillskott hör vitaminer, mineraler, aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, örter och växtextrakt i koncentrerad form och produkterna räknas som livsmedel. Sedan 2005 finns en föreskrift från livsmedelsverket om kosttillskott. Det finns inga krav på att nya kosttillskott ska djurtestas och inga krav på registrering.

Naturläkemedel

Sedan 2006 finns regler om naturläkemedel i lagstiftning från EU. Naturläkemedel måste godkännas av läkemedelsverket och deras kvalitet, effekt och säkerhet måste styrkas. När det gäller effekt och säkerhet sker det vanligen genom hänvisning till medicinsk litteratur om traditionell användning. Men det kan också visas genom vetenskapliga studier, vilket kan inkludera djurförsök.

När det gäller växtbaserade naturläkemedel finns två undergrupper med olika krav: traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) eller växtbaserade läkemedel (VBL). De traditionella växtbaserade produkterna får säljas överallt, medan växtbaserade läkemedel omfattas av samma regler för försäljning som receptfria läkemedel.

Inför registreringen görs en säkerhetsvärdering av varje produkt. För att visa att medlen har effekt används de erfarenheter som samlats in under de år som produkterna redan har används, minst 10 år för traditionella växtbaserade produkter och minst 30 år för växtbaserade läkemedel, varav minst 15 år inom ett EU-land.  Det går också att hänvisa till information som redan finns hos den europeiska läkemedelsmyndigheten om effekt och säkerhet hos likvärdiga produkter. Djurtester kan förekomma för att testa produkterna.

Homeopatiska produkter

Även homeopatiska produkter räknas som läkemedel och det finns särskild lagstiftning som reglerar dem. Djurförsök kan förekomma, men det finns inget generellt krav på djurstudier om det på annat vis kan dokumenteras att produkterna är ofarliga.

Senast uppdaterad: 23 februari 2015