3R: ersätt, minska och förfina

För oss i Forska Utan Djurförsök, och för de flesta människor, betyder ordet alternativ något som ersätter djurförsök. Andra anser att ”alternativa metoder” är samma sak som de ”3R:ens princip”, ett begrepp som bl. a. används när svenska staten ger anslag till ”alternativa metoder”.

Begreppet 3R myntades 1959 av två brittiska forskare i en bok om hur djurskyddet i forskningen kan förbättras. De 3R:en står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine, som kan översättas till svenskans ”ersätt, minska antalet och förfina”.  Det innebär att djurförsök så långt som möjligt ska ersättas (replace) med djurfria metoder, att antalet djur i försöken ska begränsas (reduce) och att metoderna ska förfinas (refine) för att minska lidandet för djuren som används, t. ex. genom smärtlindring och bättre djurhållning. När staten ger anslag till alternativa metoder går pengar alltså även till projekt för att ”förfina” djurförsöken.

Forska Utan Djurförsök välkomnar de tre R:en som ett steg i rätt riktning, men anser att det kan vara vilseledande att betrakta de tre R:en som synonymt med begreppet ”alternativ till djurförsök”. Det gäller främst ”Refine” som inte alls syftar till att vare sig ersätta eller begränsa användningen av djur.

Senast uppdaterad: 7 april 2015