Framgångar

Forskningsanslag ger resultat!

Sedan 1970 har Forska Utan Djurförsök gett anslag till forskning för att ersätta djurförsök och det finns många exempel på att vårt forskningsstöd har gett resultat. Ofta är de nya metoderna så mycket bättre att de gamla djurförsöken helt försvunnit. I andra fall har de lett till att antalet djurförsök har kunnat minskas kraftigt.

Forska Utan Djurförsök har funnits sedan 1964 och vi har delat ut forskningsanslag sedan 1970. Totalt har vi delat ut närmare 600 forskningsanslag. Vissa projekt som fått anslag har varit inriktade på att ersätta specifika djurförsök. Andra har varit inriktade på utbildning och metodutveckling (t.ex. inom cellodling), vilket lett till att djurförsök har kunnat begränsas eller ersättas med nya metoder inom flera olika områden.

Här är några exempel på effekt som våra forskningsanslag har haft:

På 1970- och 80-talet gav vi stöd till utveckling av metoder för att odla poliovirus i celler istället för i vävnad från färska apnjurar, vid vaccinproduktion. Vi gav även anslag för att utveckla metoder att odla parvovirus till hund och kattvaccin i celler istället för att smitta djur med viruset och använda dem som källa. Sedan dess används enbart de djurfria metoderna.

På 1980- och -90-talet gav vi anslag till flera projekt för att byta ut djurförsök i utbildning mot datorsimuleringar och informationsfilmer. Vi bekostade också utbildning i cellodling på flera universitet för att ersätta djurlaborationer.

Under samma period fick Per Artursson, Uppsala universitet, anslag för att ta fram metoder att mäta upptag av läkemedel i tarmen i cellmodeller. Senare utvecklades det till en datormodell, också det med anslag från oss. Metoderna används idag på läkemedelsföretag runt om i världen istället för råttor.
Per Artursson har idag en stor forskargrupp där vi ger anslag till flera av forskarna för att utveckla nya, djurfria metoder inom läkemedelsutveckling. De har god kontakt med industrin som är mycket intresserade av dessa metoder som är både snabbare och billigare än djurförsök. Flera unga forskare inom forskargruppen har fått stöd för utveckling av cell- och datormodeller som effektiviserar läkemedelsutvecklingen med metoder som ersätter djurförsök. Modeller som utvecklats med stöd från Forska Utan Djurförsök inkluderar metoder för att studera hur läkemedel sprids i kroppen, tas upp av celler och interagerar med varandra, samt modeller för upptag i hjärnan.

Inom medicinsk forskning har vi gett stöd för utveckling av modeller med odlad hud för brännskadeförsök, och de har spridits över hela världen och ersatt grisar, råttor och kaniner. Vi har de senaste åren också gett anslag till utveckling av nya cellmodeller för att efterlikna hjärnan, bl.a. för forskning om Alzheimers sjukdom (istället för råttor och möss), en modell som redan börjat användas av andra forskare. Andra exempel på medicinsk forskning är projekt för att i avancerade cellmodeller studera hur cancer sprids, utveckla en cellbaserad modell av mänskliga luftvägar för studier av hur luftföroreningar påverkar oss och modeller av tarmsystem uppbyggda av mänskliga celler, för forskning. De senaste åren har mer avancerade matematiska modeller för att beskriva biologiska system utvecklats, och Forska Utan Djurförsök ger anslag till fortsatt utveckling av sådana systembiologiska modeller i dator.

Vi gett anslag till utveckling av ett ögonirritationstest på celler samt ett allergitest, som redan har börjat användas av industrin trots att det inte genomgått de sista stegen för regulatoriskt godkännande som krävs för att tas med i internationella riktlinjer för hur kemikalier ska testas.
Vi har också gett anslag till olika projekt för att ta fram testmetoder för att undersöka om kemikalier ger reproduktionsstörningar eller fosterskador. Även inom området riskbedömning av kemikalier har det skett en stark utveckling av datorbaserade modeller där enorma mängder data kan analyseras effektivt för att hitta samband mellan kemikalier och påverkan på personer som exponeras.

Detta är bara ett litet axplock av resultat från forskning vi gett anslag till de senaste 50 åren. Här kan du läsa mer om de projekt som nämns ovan:

Apor i produktion av poliovaccin
Behandling av leukemi
Forskning om Hepatit C på schimpanser
Modell av tarmslemhinnor
Studier av sår- och brännskador på odlad hud
Hund- och kattpestvaccin utan djurförsök

Listor över alla projekt som fått anslag finns här.

Senast uppdaterad: 4 april 2018