Fakta

Vad är djurförsök och hur kan fler djurförsök ersättas?

Djurförsök används inom allt från medicinsk forskning till utbildning och även i forskning om lantbrukets djur. Men synen på djur förändras, och allt fler ifrågasätter användningen av djur i försök. Lagstiftningen har skärpts. Kosmetikatester på djur har förbjudits och vissa arter av apor får inte användas i försök. Ändå används tusentals djur i försök varje dag i Sverige. Och visste du att försöksdjur är undantagna från djurskyddslagstiftningens förbud mot att utsätta djur för lidande?

Utöver den etiska aspekten finns det andra problem med användningen av djur i försök. Djurförsöken har vetenskapliga begränsningar och allt fler forskare larmar om att vi sätter för stor tilltro till försök på råttor och möss – vi människor är trots allt inte gnagare i jätteformat. Ett tydligt exempel är att nio av tio nya läkemedel som forskas fram, dras tillbaka efter tester på människor. Antingen för att de visat sig sakna effekt, eller för att de har biverkningar som inte upptäckts trots åtskilliga djurtester innan de första testerna på människor. Djurförsök är dessutom både dyra och tidskrävande.

Många blir förvånade över att höra hur många djur som används i djurförsök. I Sverige påbörjades försök på över tusen djur varje dag – omkring 450 000 djur per år i genomsnitt under 2011-2016. Det är ändå en minskning jämfört med åren 2004-2012, då genomsnittet låg på över 990 000 djur per år.

Allt fler forskare använder djurfria metoder

Inom medicinsk forskning väljer allt fler forskare att använda datorbaserade modeller, stamceller och andra biotekniska metoder som utvecklats fram de senast decennierna. Men trots att EU har en lagstiftning om djurförsök som tydligt slår fast att djurförsök ska ersättas så snart det är möjligt, är det fortfarande lättare att få pengar till forskning där traditionella djurförsök används än till att utveckla nya och bättre alternativ.

Särskilt när det gäller kemikalietester är förhoppningarna stora om att nya, djurfria metoder ska kunna bidra till ökad kemikaliesäkerhet. Både Sverige och EU har som mål att få bort farliga kemikalier.  Men hur vet man vilka kemikalier som är farliga? Hittills har riskbedömning baserats på djurtester, men idag är experterna överens om att det inte går att förlita sig på dyra och tidskrävande djurförsök för att testa alla kemikalier och blandningar på marknaden. Särskilt som resultaten är svåra att överföra till människor. Istället behövs kraftfulla satsningar för att snabbt få fram tester på celler och beräkningsmodeller i dator. Metoder som utvecklas specifikt för att bedöma säkerheten för oss människor.

Hjälp oss se till att fler djurförsök kan ersättas

Ännu finns inte alternativ till alla djurförsök, men vi vet att det går att ersätta fler djurförsök och samtidigt bidra till spjutspetsforskning, ökad kemikaliesäkerhet och snabbare utveckling av bättre läkemedel. Forska Utan Djurförsök bidrar till detta genom forskningsstöd, utbildning, informationsspridning och politisk påverkan.

Här på våra faktasidor kan du läsa mer både om djurförsök och om de nya metoderna som sakta men säkert håller på att ersätta djurförsök. Vi har också samlat konsumentinformation för dig som vill veta mer om djurtester av konsumentprodukter. Sist men inte minst hoppas vi att du vill stödja oss med en gåva så att vi kan fortsätta arbeta för bättre forskning utan djurförsök.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018