Behandling av leukemi

Ett projekt under ledning av Jan-Ingvar Jönsson på universitetet i Linköping fick anslag 2014 för att ta fram ett sätt att med ny utrustning och nya tekniker analysera prover från patienter med leukemi. Detta då patienter svarar olika på behandlingar och många patienter blir resistenta mot behandlingar som inledningsvis fungerar. Mekanismerna bakom detta, liksom nya behandlingsstrategier, studeras ofta i djurförsök.

Jan-Ingvar Jönsson menar att djurmodellerna inte återspeglar variationerna mellan olika patienter och mellan olika leukemiceller i samma patient. En ny metodik för att analysera ett stor antal proteiner i en enskild modell gör det möjligt att istället utföra studierna med hjälp av mänskliga leukemicellinjer och patientceller, som odlas i en miljö som efterliknar den i benmärgen där resistenta leukemiceller gömmer sig för att undkomma cellgifter vid behandling. Forskargruppen har utvecklat en panel av hela 56 olika parametrar som kan analyseras i proverna, vilket gör metoden världsunik.

Det tog lite längre tid än planerat, ca 2 år, att sätta och vidareutveckla tekniken, men forskargruppen kan nu, som första laboratorium i Skandinavien, erbjuda tekniken som görs tillgänglig även för andra forskare via ett samarbete med forskare på Science of Life Laboratory. Förhoppningen är att även andra forskare nu kommer att välja denna teknik framför djurmodeller i forskning om leukemi och annan cancer.

Jan-Ingvar Jönsson är professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet och har sedan januari 2016 en tjänst som huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Senast uppdaterad: 4 april 2018