Karin vald till 2:a vice ordförande i Nationella kommittén

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, har valts till andra vice ordförande i Sveriges Nationella kommitté för försöksdjursfrågor. Sedan 2013 ska EU-länder ska ha en sådan Nationell kommitté, NK, för att uppfylla kraven i EU:s försöksdjursdirektiv. NK har i uppdrag att:

  • ge råd och stöd till svenska djurskyddsorgan (grupper som ska finnas vid varje verksamhet som bedriver djurförsök) och berörda myndigheter när det gäller att föda upp, skaffa, hålla, sköta och använda försöksdjur samt den etiska prövningen av djurförsök
  • stödja djurskyddsorganen för att de ska kunna ge information till varandra om sitt arbete
  • dela med sig av bästa praxis och samarbeta med övriga verksamheter och kommittéer i Europa

Den svenska Nationella kommittén är även styrgrupp till Sveriges 3R-center, ett kunskapscenter vars uppgift det är att samla in och sprida information om de 3R:en, dvs att djurförsök så långt som möjligt ska ersättas (Replace, på engelska), antalet djur i varje försök ska minskas (Reduce) och lidandet minskas (Refine). 3R-centret har de senaste åren tagit på sig en allt större roll som samordnare för att samla in och sprida kunskap, samla den svenska kompetensen och driva ett strategiskt arbete. Kort sagt att främja de 3R:en på alla sätt utom att själva stödja forskning för att utveckla nya metoder – det uppdraget ligger kvar på Vetenskapsrådet, och de statliga anslagen till sådan forskning har dessvärre inte ökats.

Nationella kommitténs roll som styrgrupp till 3R-centret innebär att ta fram verksamhetsplaner för centret, prioritera centrets arbete och besluta om vilka råd och rekommendationer som 3R-centret ska ge ut.

  • Forska Utan Djurförsök var pådrivande i arbetet för att Sverige skulle få ett kunskapscenter för 3R-frågor, och det känns därför mycket bra att ha ett så nära samarbete med den ambitiösa personalen på 3R-centret, säger Karin Gabrielson Morton om det nya uppdraget.

Läs mer om 3R-centrets arbete på centrets nya > (öppnas i en ny flik)”>hemsida >>