Stiftelsen Forska Utan Djurförsök Stiftelsen Forska Utan Djurförsök

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök på Vetenskapsrådets seminarium

Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks seniora sakkunniga Karin Gabrielson Morton var föredragshållare vid Vetenskapsrådets årliga decemberseminarium om Aktuella djurförsöksfrågor! Karin är även andre vice ordförande i Sveriges Nationella kommitté för försöksdjursfrågor, som utgör styrgrupp för Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket. Tillsammans med 3R-centrets verksamhetsledare Emma Svensk, tydliggjorde de centrets arbete med att mejsla fram en rådgivande och vägledande svensk...