Forska Utan Djurförsök i Almedalen 2017

Vi arrangerar 3 seminarium under årets Almedalsvecka.

Vårt första seminarium heter ”Ska man fortsätta med djurförsök i medicinsk forskning?”.
Här diskuterar forskare, politiker samt representanter från både patientorganisation och läkemedelsbranschen huruvida Sverige verkligen tar tillvara på de etiska, vetenskapliga och ekonomiska vinster som finns att göra på djurfri forskning.
Mer information finns här:

Det andra seminariet heter ”Kemikalitester och kosmetika – en framgångssaga”. Här berättar forskare från universitetsvärlden om de djurfria metoder som kommit längst, nämligen testning av kemikalier. Det kommer också att finnas möjlighet att själva få prova på att forska utan djur, det vill säga med datormodeller och provrör.
Mer information finns här:

Vårt sista seminarium är ett rundabordssamtal vi kallar ”Djurfri forskning – vägen framåt”.
Samtalet tar avstamp i de seminarier vi hållit tidigare under veckan och forskare, politiker och andra med inflytande och intresse inom medicinsk forskning, läkemedelsutveckling och testning av kemikalier diskuterar vägen framåt och den potential som finns inom området. Vilka är möjligheterna? Vilka är svårigheterna? Hur kan finansieringen vad gäller utveckling av djurfria metoder bli bättre?
Mer information finns här:

Har du vägarna förbi så är du naturligtvis varmt välkommen.

Foto: Malin Ericsson/Region Gotland