Nyheter


Sammanfattning från Almedalen 2017

Under Almedalsveckan 2017 så arrangerade Forska Utan Djurförsök tre seminarier. Måndag den 3 juli. Vårt huvudseminarium ”Ska man fortsätta med djurförsök i medicinsk forskning?” Bakgrunden till seminariet Möjligheterna att...

Läs mer »

3R-centrets styrgrupp

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig hos Forska Utan Djurförsök, har förordnats som ledamot i styrgruppen för det nyinrättade 3R-centret. Förordnandet gäller 2017-06-01 – 2019-01-31. Styrgruppens medlemmar kommer att representera intressenter...

Läs mer »

Djurförsöksstatistiken för 2015 har kommit

Nu har Jordbruksverket publicerat djurförsöksstatistiken för 2015. I Sverige påbörjades försök på ca 1 600 nya djur varje dag – nästan 576 000 djur per år – i genomsnitt under åren 2011-2015! Det är en...

Läs mer »

Forska Utan Djurförsök i Almedalen 2017

Vi arrangerar 2 seminarier under årets Almedalsvecka och finns på plats för möten och andra aktiviteter. Vårt första seminarium, på måndagen den 3 juli kl 13-14.30, heter ”Ska man fortsätta...

Läs mer »

Sök forskningsanslag inför 2018

Forska Utan Djurförsök stödjer utveckling av metoder som kan ersätta djurförsök. Nu har vi öppnat utlysningen av forskningsanslag inför 2018. Sista ansökningsdatum är den 1 september kl 16.00. Forska...

Läs mer »

Björn Ekwalls minnespris 2017

Pris till professor som kämpar för djurfria metoder  Professor Thomas Hartung, Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA, är mottagaren av Björn Ekwalls minnespris för år...

Läs mer »

Pressmeddelande från Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen presenterar ny strategi för färre djurförsök. Nedan finns ett pressmeddelande från Kemikalieinspektionen: ”Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för hur myndigheten ska bidra till...

Läs mer »

Hudmodeller baserat på mänskliga celler

Inom EU är det förbjudet att testa kosmetika och hygienprodukter på djur. Förbudet gäller även råvarorna och djurtester utförda i andra länder, men vissa undantag finns. Företagen får dock...

Läs mer »

Djurförsöksstatistiken för 2014 har kommit

Nu har djurförsöksstatistiken för 2014 publicerats. Den visar att djurförsöken har minskat. Samtidigt vet vi att antalet djur kan variera kraftigt mellan olika år. Sedan 2013 rapporteras statistiken dessutom...

Läs mer »