Sök fortsättningsanslag

Ansökan om fortsatt anslag 2017

Om du har fått forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök under 2016 kan du söka fortsatt anslag till samma projekt genom ett förenklat ansökningsförfarande. Ansökningsblankett och anvisningar finns längre ner på denna sida.

Sista ansökningsdag är 3 oktober

Din ansökan ska vara oss tillhanda per e-post samt undertecknat original + 5 kopior per vanlig post, senast den 3 oktober kl 16.00.  Tänk på att posten inte garanterar att brev kommer fram nästkommande dag. För att vara säker på att din ansökan kommer fram i tid bör du därför posta den minst 2-3 dagar före sista ansökningsdagen. Sent inkomna ansökningar beaktas inte för anslag.

Post- och besöksadress
Forska Utan Djurförsök
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

Skicka även din ansökan till: info@forskautandjurforsok.se
De elektroniska dokumenten ska namnges enligt följande:
Ansökningsblanketten : Efternamn, 16forts, Projektets titel
Forskningsprogram : Efternamn, 16forts, Forskningsplan
Övriga bilagor : Efternamn, 16forts, Bilaga nr

För information om utlysningen: Kontakta Karin Gabrielson Morton  via e-post karin@forskautandjurforsok.se eller ring Karin på 08-124 560 99.

Beslut om anslag meddelas senast den 28 februari.

Blanketter och anvisningar

Obs: Du kan endast söka fortsatt anslag för projekt som fått anslag från Forska Utan Djurförsök under 2015.

Glöm inte att ange hittills uppnådda resultat och eventuella avvikelser från den ursprungliga forskningsplanen. Läs anvisningarna noga innan du fyller i ansökningsblanketten!

Anvisningar för att söka fortsättningsanslag inför 2017

Ansokningsblankett fortsattningsanslag infor 2017

Delredovisning av det pågående projektet måste ske i samband med ansökan om redovisning inte redan skett under 2015 eller tidigare under 2016. Blankett för redovisning och instruktioner hittar du här >>

Ytterligare information

Hur bedöms ansökningar »
Forska Utan Djurförsöks forskningspolicy »
Om fetalt kalvserum »
Om monoklonala antikroppar »

Senast uppdaterad: 2 september 2016