Sök anslag, steg 2

Ansökan om anslag till forskningsprojekt inför 2017, steg 2

Här finns blanketter och anvisningar för dig som fått besked om att din ansökan har gått vidare till steg 2 och ska kompletteras. Läs anvisningarna noga innan du fyller i ansökningsblanketten!

Sista ansökningsdag: 17 november 2016 kl 16.00 då samtliga ansökningshandlingar (per post och e-post) måste ha inkommit för att din ansökan ska beaktas för anslag.

Post- och besöksadress:
Forska Utan Djurförsök
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm
E-post: info@forskautandjurforsok.se

Ansökan ska skickas in per e-post. Dessutom ska undertecknat original och 5 kopior skickas per post eller lämnas in på Forska Utan Djurförsöks kansli så att de är oss tillhanda senast kl 16.00 den 17 november 2016.

Tänk på att posten inte garanterar att brev kommer fram nästkommande dag. För att vara säker på att din ansökan kommer fram i tid bör du därför posta den minst 2-3 dagar före sista ansökningsdagen. För sent inkomna ansökningar beaktas inte för anslag.

Dokumenten som skickas per e-post ska namnges på följande sätt:
Ansökningsblanketten (obligatorisk): Efternamn, 16ans.2, Projektets titel
Forskningsprogram (obligatoriskt): Efternamn, 16ans.2, Forskningsplan
Populärvetenskaplig sammanfattning (obligatorisk):  Efternamn, 16.ans.2, popvet
Övriga bilagor:  Efternamn, 16ans.2, Bilaga nr

Spara gärna ner och skicka dokumenten som pdf:er. Underskrift behövs inte på dokumentet som skickas per e-post. Att dokumenten namnges korrekt underlättar handläggningen för oss.  ”16” i namnet avser att ansökan inkommit år 2016.

Blankett och anvisningar:

Anvisningar, steg-2-ansökan inför 2017

Ansökan steg 2, inför 2017

Observera: Ovanstående blankett kan endast användas av forskare som skickat in en föransökan och fått anvisningar från Forska Utan Djurförsök att komplettera med en Steg-2-ansökan.

Svar på vanliga frågor om ansökningsblanketten och bilagorna

Kan jag skriva på engelska?

Svar: Ja, det går bra att skriva din ansökan och bilagor på engelska eller på svenska. Dock ska den populärvetenskapliga sammanfattningen vara på svenska.

Ska jag skicka med cv igen?
Svar: Om du skickat in ditt cv med föransökan behöver du inte skicka med det igen.

När jag i punkt 3-8 på blanketten ska ange budget mm, ska jag ange budgeten för hela projektet eller bara den del jag söker från Forska Utan djurförsök?
Frågorna angående budget i punkt 3-7 på anslagsblanketten gäller anslag du söker från oss, med undantag för sista rutan under 3, där du fyller i den totala budgeten för hela projektet. Denna totala budget kan alltså kan vara en mycket högre siffra än anslaget du söker från Forska Utan Djurförsök. I fråga 8 (budgetplan) vill vi sedan att du visar vilken finansiering du har från olika källor till din forskning (beviljade och/eller sökta medel).

Senast uppdaterad: 31 oktober 2016