Sök anslag

Forska Utan Djurförsök stödjer vetenskaplig forskning för att ersätta och minska djurförsök, särskilt plågsamma djurförsök. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för forskare i rutan till höger så får du information om aktuella utlysningar och annan relevant information.

Utlysningen av forskningsanslag inför 2017 är avslutad.  Sista ansökningsdag var 1 september. Besked om anslag lämnas i februari 2017.  Se utlysning och mer information här »

Dags att redovisa projekt som fått anslag av Forska Utan Djurförsök? Här finns blankett och information »

Vad ger Forska Utan Djurförsök forskningsanslag till?

Forska Utan Djurförsök ger främst anslag till forskningsprojekt som har som mål att ersätta djurförsök.

Även projekt som främjar effektivare utnyttjande av befintliga alternativa metoder kan få stöd, t.ex. till validering av djurfria metoder samt projekt för att minska djuranvändningen inom utbildning eller sprida kunskap om alternativa metoder.

Att ett forskningsprojekt bedrivs utan djurförsök är i sig inte tillräckligt för att anslag ska beviljas. Forskningen måste syfta till att ersätta djurförsök (t.ex. genom att utveckla ny metodik eller att utvärdera en alternativ metod) eller på annat sätt bidra till att Forska Utan Djurförsöks syfte uppfylls.

Forska Utan Djurförsök kan i vissa fall stödja forskning som innefattar djurförsök, men endast om syftet är att främja djurens välbefinnande och djuren inte kommer till skada vid försöken. Det kan t.ex. röra sig om etologiska studier.

Anslag från Forska Utan Djurförsök kan också beviljas för humanistisk forskning, t.ex. kartläggning och förändring av den rådande synen på djur, om djurens roll och situation i samhället, vad olika traditioner i medicinhistorien betytt för djuranvändning, hinder för att alternativa metoder tas i bruk m.m.

Sedan 1971 har Forska Utan Djurförsök delat ut 800 000-1,6 miljoner kronor per år i forskningsanslag.

Vad ger Forska Utan Djurförsök inte anslag till?

Forska Utan Djurförsök stödjer inte projekt som avser att ersätta försök på varmblodiga djur med försök på fylogenetiskt lägre stående djur t.ex. kräldjur, skaldjur eller insekter.

Forska Utan Djurförsök ger inte anslag till forskningsprojekt där de använda metoderna och/eller de erhållna resultaten är konfidentiella.

Forska Utan Djurförsök vill gärna uppmuntra till specialarbeten på gymnasienivå och uppsatser och examensarbeten på akademisk grundnivå, men kan inte ge ekonomiska medel till detta.

Resestipendium och bidrag till att arrangera konferenser

Resestipendium för att delta i konferenser och bidrag till att arrangera konferenser kan inte sökas.

Senast uppdaterad: 7 november 2016