Anslag 2010-2015

Forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök 2010-2015

10 projekt får forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök 2015.
Totalt delas 1,6 miljoner kr ut i anslag under 2015.

Fler än 500 ansökningar om forskningsanslag har beviljats medel från Forska Utan Djurförsök (tidigare Stiftelsen Forskning utan djurförsök) sedan 1970-talet. En del har fått anslag vid ett enskilt tillfälle, medan andra projekt fått stöd under många år. Totalt har mer än 30 miljoner kronor delats ut till forskning.

Projekten som får anslag 2015

Anders Backlund, Uppsala universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Användning av datormodellering för att minska antalet djurförsök”

Kristina Blom, Medibiome AB, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Ny alternativ testmetod baserad på infekterad mänsklig levande hud för studier om substansers och biomaterials effekter på sårläkning.”

Anna Forsby, Stockholms universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet
”Vidareutveckling av NociOcular-testat för bedömning av ögonirriterande kemikalier”.

Martin Hallbäck, Linköpings universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet ”Utveckling av en plattform för att testa substanser som kan vara kandidater för att bromsa Alzheimers sjukdom.

Anna Herland, Karolinska institutet, har tilldelats 200 000 kr till projektet ”Stamcellsderiverade kolinerga neuroner som in vitro modeller för att reducera djurförsök i forskning inom neurodegenerering och analgesi ”

Maria Karlgren, Farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet  ”En humaniserad cellmodell för tillförlitlig prediktion av läkemedelsupptag i hjärnan”

Vesa Loitto, Linköpings universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Preklinisk analys av cellstress i cellkulturer ersätter djurförsök i läkemedelsutveckling”

Pär Matsson, Farmaci, Uppsala Universitet, har tilldelats 200 000 kr till
projektet ”Metoder för prediktion av intracellulär läkemedelsexponering”

Lena Palmberg, Karolinska institutet, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök”.

Lena Svensson, Lunds universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet ”Mikrofluidiska blodkärl istället för djurmodeller för att studera cellmigration”.

Projekten som fick anslag 2014

Kristina Blom, Medibiome AB, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Ny alternativ testmetod baserad på infekterad mänsklig levande hud för studier om substansers och biomaterials effekter på sårläkning.”

Anna Forsby, Stockholms universitet har tilldelats 100 000 kr till projektet
”Neuronala stamceller som alternativ till primära, embryonala hjärncellkulturer för bestämning av neuronalt medierad akut systemisk toxicitet ”.

Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet  ”Alternativa metoder i leukemiforskning för att förstå resistensutveckling av leukemistamceller samt för utveckling av nya terapiformer”

Anna Herland, Karolinska institutet har tilldelats 110 000 kr till projektet ”Stamcellsderiverade kolinerga neuroner som in vitro modeller för att reducera djurförsök i forskning inom neurodegenerering och analgesi ”

Malin Lindstedt, Lunds universitet, har tilldelats 150 000 kr till projektet
”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering”

Vesa Loitto, Linköpings universitet, har tilldelats 130 000 kr till projektet ”Preklinisk analys av cellstress i cellkulturer ersätter djurförsök i läkemedelsutveckling”

Lena Palmberg, Karolinska institutet har tilldelats 100 000 kr till projektet ”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök”.

Maria Karlgren, Farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet  ”En humaniserad cellmodell för tillförlitlig prediktion av läkemedelsupptag i hjärnan”

Sara Lindén, Göteborgs universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Utveckling av artificiella slemhinnor för studier av mag-tarmkanalens försvar mot bakterier”.

Pär Matsson, Farmaci, Uppsala Universitet har tilldelats 100 000 kr till
projektet ”Metoder för prediktion av intracellulär läkemedelsexponering”

Stina Oredsson, Lunds universitet, har tilldelats 162 000 kr till projektet ”Undersökning av neurotoxicitet och metabolism in vitro av salinomycinanaloger som hämmar cancerstamceller”

Projekten som fick anslag 2013

Jenny Almkvist, GU Holding, Göteborgs universitet har tilldelats 50 000 kr till projektet ”InnoVitro – utvecklandet av ett in vitro test för screening av ämnens kontaktallergiinducerande kapacitet”

Anna Forsby, Stockholms universitet har tilldelats 50 000 kr till projektet
”Neuronala stamceller som alternativ till primära, embryonala hjärncellkulturer för bestämning av neuronalt medierad akut systemisk toxicitet”.

Roland Grafström, IMM, KI Solna, har tilldelats 80 000 kr till
projektet ”Toxikogenomik för prediktion av kemikalietoxicitet”

Anna Herland, Karolinska institutet har tilldelats 80 000 kr till projektet ”Stamcellsderiverade kolinerga neuroner som in vitro modeller för att reducera djurförsök i forskning inom neurodegenerering och analgesi”

Maria Karlgren, Farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 80 000 kr till projektet  ”En humaniserad cellmodell för tillförlitlig prediktion av läkemedelsupptag i hjärnan”

Malin Lindstedt, Lunds universitet, har tilldelats 50 000 kr till projektet
”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering”

Pär Matsson, Farmaci, Uppsala Universitet har tilldelats 80 000 kr till
projektet ”Metoder för prediktion av intracellulär läkemedelsexponering”

Stina Oredsson, Lunds universitet, har tilldelats 50 000 kr till projektet ”Undersökning av neurotoxicitet och metabolism in vitro av salinomycinanaloger som hämmar cancerstamceller”

Lena Palmberg, Karolinska institutet har tilldelats 80 000 kr till projektet ”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök ”.

Michael Stigson, BMC, Uppsala universitet har tilldelats 80 000 kr till projektet ”Mekanismbaserad in vitro-testning för teratogenicitet”.

Erik Tesselaar, Hälsouniversitetet Linköping har tilldelats 80 000 kr till projektet ”Utveckling av en mikrodialys-baserad mikrodoseringsteknik för snabbare och säkrare läkemedelsutveckling”.

 

Projekten som fick anslag 2012

Anna Forsby, Stockholms universitet
”Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier”
Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Anna Forsby, Stockholms universitet
”Neuronala stamceller som alternativ till primära, embryonala hjärncellkulturer för bestämning av neuronalt medierad akut systemisk toxicitet”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Anna Herland, Karolinska institutet
”Stamcellsderiverade kolinerga neuroner som in vitro modeller för att reducera djurförsök i forskning inom neurodegenerering och analgesi”
Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr. NYTT projekt.

Maria Karlgren, Uppsala universitet
”In vitro-modeller för prediktion av läkemedelsinteraktioner”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Sara Lindén, Göteborgs universitet
”Utveckling av artificiella slemhinnor för studier av mag-tarmkanalens försvar mot bakterier”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Malin Lindstedt, Lunds universitet
”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Lena Palmberg, Karolinska institutet
”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Michael Stigson, BMC, Uppsala universitet
”Mekanismbaserad in vitro-testning för teratogenicitet”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Erik Tesselaar, Hälsouniversitetet Linköping
”Utveckling av en mikrodialys-baserad mikrodoseringsteknik för snabbare och säkrare läkemedelsutveckling”. Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr. NYTT projekt.

Projekten som fick anslag 2011

Cecilia Clemedson,  AdvocoTox consulting AB
”Utvidgad analys av in vitro data från ACuteTox-projektet genom användning av human toxicitetsdata”. Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr.

Anna Forsby , Stockholms universitet
”Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier”.
Projektet har beviljats ett anslag på 150 000 kr.

Roland Grafström, Karolinska institutet
”Systembiologi och toxikogenomik för in vitro prediktion av kemikalietoxicitet”. Projektet har beviljats ett anslag på 60 000 k.r

Maria Karlgren , Uppsala universitet
”In vitro-modeller för prediktion av läkemedelsinteraktioner”.
Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr-

Maris Lapins , BMC, Uppsala universitet
”Design av selektiva hämmare av proteinkinaser med användning av proteokemometri”.  Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Sara Lindén, Göteborgs universitet
”Utveckling av artificiella slemhinnor för studier av mag-tarmkanalens försvar mot bakterier”. Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr.

Malin Lindstedt , Lunds universitet
”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering” Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr.

Matts Olovsson , Uppsala Universitet
”Utveckling av nya metoder för detektion av endokrinstörande kemikaliers effekter på human livmoderslemhinna och därmed på kvinnlig fertilitet”
Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Lena Palmberg, Karolinska institutet
”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök”. Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr.

Michael Stigson , BMC, Uppsala universitet
”Mekanismbaserad in vitro-testning för teratogenicitet”.
Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr.

Mattias Svensson, Karolinska institutet Huddinge
”Utveckling och användning av humana lungvävnadsmodeller för studier av infektioner i luftvägarna”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Erik Ullerås , SLU, Uppsala
”Utveckling av ett in vitro test för effekter av hormonstörande kemikalier på tidig manlig könsutveckling” Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Projekten som fick anslag 2010

Anna Forsby, Stockholms universitet, får 80.000 kr till sitt projekt  ”Neuronala stamcellinjer som alternativ till embryonala hjärncellkulturer för bestämning av neuronalt medierad akut systemisk toxicitet”

Anna Forsby, Stockholms universitet, får 80.000 kr i fortsatt anslag till sitt projekt ”Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier”. Projektet fick senast anslag 2008-2009.

Anna Fyrberg, Hälsouniversitetet, Linköping, får 60.000 kr anslag till projektet ”RNA interferens för att studera aktiviteten av nukleosidanaloger.” Projektet fick senast anslag 2007-2008.

Roland Grafström, Karolinska institutet, får 30 000 kr till sitt projekt ”Systembiologi och toxikogenomik för in vitro prediktion av kemikalietoxicitet”

Maria Karlgren, Uppsala universitet, får 50.000 kr till projektet: ”In vitro modeller för prediktion av läkemedelsinteraktioner.”  Projektet fick senast anslag 2008-2009.

Malin Lindstedt, Lunds universitet, får 50.000 + 70 000 kr i fortsättningsanslag till sitt projekt ”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro-test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering.” Projektet fick senast anslag 2008-2009.

Tommy Linné, SLU, BMC, Uppsala får 80.000 kr i fortsättningsanslag till projektet: ”Att utveckla metoder för att ersätta testning och ”strain”-karakterisering på möss av agens för överförbara spongi-encefalopatier – prionsjukdomar – med ett djurfritt cellkulturbaserat alternativ.” Projektet fick senast anslag 2008-2009.

Matts Olovsson, Uppsala universitet får 60.000 kr till projektet: ”Effekter av hormoner, kemikalier och hormonstörande ämnen på odlade celler från human livmoderslemhinna.” Projektet fick senast anslag 2008-2009.

Mattias Svensson, Karolinska universitetsjukhuset, Huddinge får 90 000 kr till sitt projekt ”Utveckling av human lungvävnadsmodell för studier av infektioner i luftvägarna”

Erik Ullerås, Sveriges Lantbruksuniversitet, får 50.000 kr till projektet: ”Utveckling av ett in vitro test för effekter av hormonstörande kemikalier på tidig manlig könsutveckling.” Projektet fick senast anslag 2008-2009.

 

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare för att läsa om projekten som fått anslag tidigare år.

Senast uppdaterad: 25 februari 2015