Redovisa anslag

Dags att redovisa ditt anslag?

Forskare som får anslag från Forska Utan Djurförsök ska redovisa resultaten av sina projekt. I avtalet står när redovisning ska ske, oftast inom 2 år efter beviljat anslag. Din redovisning kan vara en slutredovisning eller, om projektet fortfarande pågår, en delredovisning. Särskilda regler gäller för redovisning av pågående projekt om du söker fortsättningsanslag. Se då information du får i samband med utlysning av möjligheten att söka fortsättningsanslag.

Här nedan finns blankett och anvisningar för redovisningar.
Anvisningar för redovisning
Redovisningsblankett

Namnge redovisningen (dokumentet) med ditt namn, ordet redovisning och en kortversion av projektnamnet och/eller projektnumret som står i kontraktet. Din redovisning ska skickas till info@forskautandjurforsok.se

Senast uppdaterad: 13 april 2016