Botox-produkter

Djurtester av produkter med botulinum-toxin

Produkter som innehåller botulinum-toxin (botulinumgift) klassas som läkemedel och djurtestas även när de används för kosmetiskt bruk (t.ex. mot rynkor). I december 2011 var Forska Utan Djurförsök med i Kalla Faktas program om botox. Vi berättade om att skönhetstrenden med botoxinjektioner leder till att flera hundra tusen djur långsamt kvävs till döds varje år för att testa preparaten.

Eftersom det verksamma ämnet är ett mycket farligt gift testas varje tillverkningssats för att se till att styrkan på produkten är korrekt i varje dos som ska injiceras. Tidigare skedde det alltid med tester där möss kvävdes till döds. Nu har en producent kunnat ersätta djurtesterna med tester på celler och en annan producent är på gång att få ett celltest klart för användning. De andra fortsätter att testa på djur.

Varje tillverkningssats testas

Det klassiska djurtestet för att testa varje batch (tillverkningsats) är en metod som kallas LD50, eller lethal dose 50 % (dödlig dos 50 %), ett test som går ut på att se vilken dos som dödar hälften av djuren. Olika grupper får olika doser – ofta används 6 grupper med 8-24 möss i varje grupp. Giftet sprutas in i magen på djuren. Sedan väntar man och ser hur många av djuren som kvävs efter att deras andningsmuskulatur förlamats. De flesta djur dör genom långsam kvävning. Det tar ofta 2-3 dygn. De djur som fortfarande lever efter 3-4 dygn gasas till döds eller får nacken knäckt.

Celltester istället för djurtester

Sedan 2011 har Allergan (varumärkena Botox och Vistabel), som är en av de största tillverkarna, steg för steg ersatt sina djurtesterna med ett test på celler. Deras celltest godkändes i USA 2011 och i EU under 2012. Enligt uppgifter från företaget har djurtesterna ersatts för produkterna som finns på svenska marknaden idag. Nya uppgifter från företaget sommaren 2017 tyder dock på att djurtester fortfarande förekommer, om än i begränsad omfattning.

Att ett företag fått en cellmetod godkänd betyder inte att den metoden automatiskt kan användas även av andra botoxtillverkare. Det finns så stora skillnader mellan olika botoxprodukter att testmetoderna måste anpassas för varje företag och godkännas av läkemedelsmyndigheterna på respektive marknad. Det innebär att det är en process på flera år för var och en av tillverkarna att ta fram cellbaserade testmetoder som fungerar för just deras produkter –  och endast under förutsättning att de satsar stora resurser på att utveckla nya testmetoder. En artikel från NC3R i England beskriver några av problemen med att få fram fungerande cellbaserade testmetoder här >>.

Merz meddelade i december 2015 att de fått godkänt i EU och USA för att testa sina produkter Xeomin and Bocouture med tester på celler, vilket enligt företaget innebar att den största delen av djurtesterna kan ersättas (se information från företaget här >>).

Övriga botoxprodukter på marknaden, d.v.s. de märken som tillverkas av andra producenter såsom Ibsen (tillverkar Dysport och Azzalure) och Esai (märkena Neurobloc and Myobloc) testar fortfarande varje tillverkningssats på möss.

Ipsen, med produkterna Dysport och Azzalure har meddelat att de räknade med att lämna in en ansökan om godkännande av ett celltest som kan ersätta djurtesterna, under slutet av 2014. Någon sådan ansökan har fortfarande (sommaren 2016) inte godkänts, vilket innebär att ansvariga myndigheter fortfarande kräver djurtester. Ipsen har tidigare använt över 70 000 möss per år bara i England, för att djurtesta sina botulinumtoxin-preparat, men säger sig ha minskat antalet djurtester de senaste åren. Se uppdateringar på Ipsens hemsida.

 

 

Senast uppdaterad: 11 augusti 2017